Yılkı Atı

Y lk At G l h rsl bir at ki nemesi ovan n d rt bir y n ne da ld Da n k d zen otlayan sekiz on at ba lar n kald rd lar ve kulaklar n diktiler lerinde g l kuvvetlileri vard Kimi kahra u ram zavall kimi y

 • Title: Yılkı Atı
 • Author: Abbas Sayar
 • ISBN: 9789754374063
 • Page: 471
 • Format: Paperback
 • G l , h rsl bir at ki nemesi ovan n d rt bir y n ne da ld Da n k d zen otlayan sekiz on at ba lar n kald rd lar ve kulaklar n diktiler lerinde g l , kuvvetlileri vard Kimi kahra u ram zavall , kimi y lk n n al hesaptan d lm , defterden silinmi roman kahraman Doru K srak n y lk ya b rak lma yk s ve Orta Anadolu nun a r k do as nd G l , h rsl bir at ki nemesi ovan n d rt bir y n ne da ld Da n k d zen otlayan sekiz on at ba lar n kald rd lar ve kulaklar n diktiler lerinde g l , kuvvetlileri vard Kimi kahra u ram zavall , kimi y lk n n al hesaptan d lm , defterden silinmi roman kahraman Doru K srak n y lk ya b rak lma yk s ve Orta Anadolu nun a r k do as nda ya ama m cadelesi, halk dilinin zengin s zc k ve deyimleriyle i lenerek, iirsel bir anlat mla l ms zle tirilmi , e siz bir yap t olan Y lk At Abbas Sayar n, Sekili de ift ilik yapt y llar n g zleminden yola k larak yaz lm ilk roman d r 1971 y l nda TRT Roman Ba ar d l n alan, ok geni okur evresi olan Y lk At roman bir kez daha okurlarla kucakla yor Arka Kapak

  • Yılkı Atı : Abbas Sayar
   471 Abbas Sayar
  • thumbnail Title: Yılkı Atı : Abbas Sayar
   Posted by:Abbas Sayar
   Published :2019-04-03T12:56:42+00:00

  About “Abbas Sayar”

  1. Abbas Sayar

   21 Mart 1923 tarihinde Yozgat ta do du 1941 de Yozgat Lisesi ni bitirdikten sonra 1945 y l nda evlendi ve stanbul a yerle ti D rt d nem stanbul niversitesi T rk Dili ve Edebiyat B l m nde T rkoloji e itimi ald ancak e itimini yar da b rakarak Yozgat a d nd Bir s re ift ilikle u ra t Yeniden stanbul a giderek matbaa kurdu, 1953 te Yozgat a d nerek stanbul daki matbaas nda 15 g nde bir kartt gazeteyi Yozgat ta yay mlamaya devam etti ve b ylece ehrin Bozlak adl ilk yerel gazetesini kartt Yozgat n Bozok ve leri gazetelerinde e itli yaz lar yay mland K sa bir s re politika ile ilgilendi Yozgat Demokrat Parti m te ebbis heyeti kurucular aras nda yer ald ama politikaya olan ilgisini k sa zamanda yitirdi.11.07.1989 y l nda Ayval k Lisesi Edebiyat retmeni Hanife Ender Sayar la ikinci evlili ini yapt ktan sonra Ayval k, Bal kesir e yerle ti Edebiyat n yan s ra resim sanat ile u ra t 1990 larda Ankara, Antalya, Ayval k ve zmir de sergiler a t 04.08.1999 da yata nda uyurken, gece yar s na do ru fenala arak beyin kanamas ge iren Sayar, bir hafta sonra 12 A ustos 1999 tarihinde 9 Eyl l nv T p Fak ltesi zmir de hayat n kaybetti Mezar Yozgat tad r.Abbas Sayar n bir o lu vard r Yozgat ta askeri gazinonun bulundu u bir soka a ad verilmi tir.Yaz n Ya am de i tir kayna de i tir Yazmaya iir ile ba lad Toplam 6 iir kitab yay mlad Bu kitaplar ok dar bir evrenin d na kmad ndan bug n bilinmemektedir Ancak daha nce yay mlad t m iirleri 1992 y l nda derlenip Bo lu a Tak lan Ses ad yla kitapla t r lm t r 1999 da l m nden sonra derlenebilen iirleri ise iirler ad yla yay mlanm t r.1950 lerde roman t r ne ge ti lk roman Y lk At n yazd ktan yakla k on on be y l sonra 1970 de yay mlad Y lk ya b rak lan bir at n do adaki ya am sava n anlatan ve arka planda k y halk n n yoksullu u ve aresizli ini sergileyen roman daha sonra filme uyarlanm t r.Y lk At n yay mlad ktan sonra iki er y l arayla romanlar n yay mlamay s rd rd 1972 de yay mlad elo, radyo oyununa Nebahat Abla y Yitirdik ad yla uyarlanm 1974 te yay mlad Can enli i ise TV1 de d rt b l ml k bir dizi film olarak g sterime sunulmu tur.Y lk At Roman n n kapa Yazar n tek yk kitab Yorgan m S k Sar 1976 da, Dik Bay r adl roman 1977 de yay mland Takip eden y llarda Tarlaba Salk m Sa ak 1987, roman , An larda Yumak Yumak 1990, an roman , Bo lu a Tak lan Ses 1991, iir , Noktalar 1991, vecizeler adl kitaplar n yay mlad.Abbas Sayar n yap tlar k y edebiyat kategorisinde de erlendirilir Yap tlar nda genellikle Orta Anadolu yu anlat r Romanlar nda T rk k yl s n n nas l ya ad n bilmek, renmek ve ya am ko ullar n de i tirmek gerekti ini ayd nlara ve politikac lara hayk r r.El Eli Yur El de Y z adl roman nda ise politika ile u ra t d nemdeki an lar ndan yola karak 1954 1957 se imlerinde Za c o lu k y n n genel durumu, k yl n n politikac lara bak politikac larla k y halk n n birbirlerinden beklentilerini bir kara mizah rne i olarak g zler n ne serer.kaynak trpedia wiki Nail_Abb

  338 thoughts on “Yılkı Atı”

  1. Abbas Sayar belki bu kitabı yazdığı dönemde; Henry David Thoreau ile veya Jack London'un The Call of the Wild ile tanışmamış olabilir. Elveda Gülsarı bu kitaptan yaklaşık 4 yıl önce yazılmış olsa da; ilk olarak 1973'te Güneş Bozkaya tarafından çevirilmişti yani bu kitap, Elveda Gülsarı'yı da okumadan yazıldı. Abbas Sayar Bozok gazetesinde 23 Ekim 1970 tarihinde kaleme aldığı "Kendime Dair" başlıklı yazıda:"Yılkı Atı" romanımla topluma bir san'at hizmeti yap [...]


  2. Sımsıcak bir başkaldırıyı gördük doru kısrakla. Kaderine boyun eğmeyen ancak ondan kaçamadığı noktada kendi kaderini kendisi yazan cesur bir kısrak. Gücün peşinden gittiğini düşündüğümüz anda bile aslında yapması gerekeni yaptığını anlıyoruz. Ve gün gelip yapılması gereken kendisinin geride bırakılması olduğunda bile başı dik aynı kararlılığıyla karşılıyor olanları, kızmadan kırılmadan. Yaşam şartları çetin çünkü. Bütün bu mücadeles [...]


  3. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi?Oğlum İbraam, ‘’it kapıdan zabın gerek’’ demiş büyükler. Sen bunlara bir fırsat verirsen alimallah derini yüzüp içine saman doldururlar. Bak, bir çift demirini tarlada bırakamazsın deyyusların yüzünden. Kömsen, solucan olup toprağın altına girerler. Bulmadan geri çıkmazlar.Para şahine benzer. Gökten alimallah turnayı indirir.Bu deyyuslar ki, bir burun demirine tenezzül ederler, yedi kat yerin altına gömsen, remil attır [...]


  4. Yazar yöre ağzını kullanarak, dozunda betimlemeler ve sade olay örgüsü ile okuru ovalardaki yılkıların arasına, ahırdaki karanlığa ya da köy yolundaki çamurun içine sokuyor,sonra sobanın yanındaki sedire oturtuyor ve en sevdiği yemeğin aslında tavuklu bulgur pilavı olduğuna inandırıyor. Ve cümlelere alıştıkça okur Abbas Sayar'ın söylediklerini okumayıp izler hale geliyor. **Spoiler**Kitabın sonunda Altay'ın ve Dorukısrak'ın nereye gittiğini, gittikleri yerd [...]  5. Bu kitap örneğine başka bir yerde pek rastlayamayacağınız denli güzel Türkçesiyle beş yıldızı hak ediyor.


  6. Sadece yılkı atını anlatmakla kalmamış, anadolu insanının tipik problemli davranışlarını da işlemiş Abbas Sayar.


  7. Kitabın, "kısa bir halk eleştirisi" diyebileceğimiz ilk bölümü müthişti. Tekrar tekrar okudum. Köy halkının durumunu, ruh halini çok güzel yansıtmış. Sırf bu bölüm için bile okunur bu kitap."-Niden, dedi, niden? Bizimki de mi dirlik? Buna it dirliği derler." Bu cümle ne güzel özetliyor Anadolu'yu değil mi?


  8. Doru Kısrağın gözünden okuyorsunuz hikayeyi, yıllarca sahibine hizmet etmiş, onlarca yarış kazandırmış, yaşlanınca yemden sudan kesilen sonrada yılkıya bırakılan bir kısrağın hikayesiKimi zaman hüzünlendiriyor, kimi zaman kızdırıyor, ama sonunda


  9. ortaokul Türkçe hocamın tavsiye ettiği kitabı nihayet Üniversitede okudum. The call of the wild tadında bir roman.


  10. Abbas Sayar'ın bir köy romanı olan bu eseri genel olarak insanların yaşam zorluklarını ve zorunluluktan dolayı yılkıya bırakılan atları işliyor.Doğal bir yöre ağzı ile anlatımı özellikle benim en çok hoşuma giden unsurlardan birisi oldu, yapmacık olmayan bir köy dili kullanılmış.Abbas Sayar eserinde yılkıya bırakılan bir kısrak üzerinden insanları işliyor, işe yaramadığında nasıl kenara atıldığı, yalnız kalan bireyin nasıl topluluk aradığı, eski [...]


  11. Sonunda! Yahu okumak istiyorum ama ilerlemiyor bir türlü. Sinir oldum. Kitabın çok farklı bir anlatım tarzı vardı. Karakterlerin şiveleri vardı. Ben ne kitabın anlatımına, ne yazarın diline, ne konuya ısınabildim. Ya çeviri ya da yazarın dili yüzünden birçok yerde hikayeden koptum. Hikaye atlarla ilgili olduğundan, başlarken çok heyecanlıydım. Ama malesef beğenemedim. Kitap hakkında söyleyecek pek bir şey yok. Hiç akıcı değildi, tavsiye etmiyorum.
  12. Lisedeki edebiyat ogretmenim en cok etkilendigim kitap demisti. Ben de etkilendim, hatta okurken agladim desem yeridir ama beklentim cok yuksekti.
  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *