Serseri Mayın

Serseri May n Londra n n g be inde v r z v r e yalar satan bir d kk n i leten Haluk Ataman g zel kar s Lynette le mutlu bir ya am payla an s radan bir adamd r Fakat aral ks z olarak her gece g rd d lerinde hi de y

 • Title: Serseri Mayın
 • Author: Ünver Alibey
 • ISBN: 9789752117181
 • Page: 311
 • Format: Paperback
 • Londra n n g be inde v r z v r e yalar satan bir d kk n i leten Haluk Ataman, g zel kar s Lynette le mutlu bir ya am payla an s radan bir adamd r Fakat aral ks z olarak her gece g rd d lerinde hi de yle basit bir hayat s rmemektedir Bu r yalarda, Baskabas ad ndaki gizli ve mistik bir Yahudi te kilat ad na lkeden lkeye dola an, k h Londra da Piccadilly MeydaLondra n n g be inde v r z v r e yalar satan bir d kk n i leten Haluk Ataman, g zel kar s Lynette le mutlu bir ya am payla an s radan bir adamd r Fakat aral ks z olarak her gece g rd d lerinde hi de yle basit bir hayat s rmemektedir Bu r yalarda, Baskabas ad ndaki gizli ve mistik bir Yahudi te kilat ad na lkeden lkeye dola an, k h Londra da Piccadilly Meydan nda, k h stanbul da bir Ni anta kafesinde casuslarla bilgi de i toku u yapan gizli bir ajand r.Her sabah uyand nda kar s na bu d leri anlatan Haluk, asl nda ge mi ine ve Lynette e dair bildi i eylerin ne kadar az oldu unu d nd g nlerden birinde d kk n na gelen gen bir kad n n tuhaf sorular sorarak haf zas n tetiklemesiyle, y llard r ruhunu ku atan bu zihin bulan kl ndan s yr l r radesine h kmeden ve ne yapmas gerekti ini kulaklar na f s ldayan u ursuz bir ses taraf ndan y netildi i ger e ini kabul etmesi biraz zaman alsa da, o, bundan sonra sadece kendi i sesini dinleyerek hareket edecek cesarete ve azme sahiptir Art k n nde upuzun, dolamba l , tehlikeli bir yol uzanmaktad r ve bedeli ne olursa olsun kim oldu unu renmek zorundad r.Bilimkurgu edebiyat n n g l kalemi nver Alibey, kurgusal zarafetiyle dima lara, zekice tasarlanm dokusuyla ak llara, nak gibi i lenmi ayr nt lar yla zihinlere kaz nacak bir eserle k yor t r n merakl lar n n kar s na Serseri May n, ilk sayfalar ndan ba layarak sizi i ine hapsedecek ve bu esaretten kurtulmak istemeyeceksiniz

  • Serseri Mayın ¦ Ünver Alibey
   311 Ünver Alibey
  • thumbnail Title: Serseri Mayın ¦ Ünver Alibey
   Posted by:Ünver Alibey
   Published :2019-07-11T04:44:10+00:00

  About “Ünver Alibey”

  1. Ünver Alibey

   Ünver Alibey Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Serseri Mayın book, this is one of the most wanted Ünver Alibey author readers around the world.

  533 thoughts on “Serseri Mayın”

  1. Londra’nın göbeğinde “ıvır zıvır” eşyalar satan bir dükkân işleten Haluk Ataman, güzel karısı Lynette’le mutlu bir yaşamı paylaşan sıradan bir adamdır. Fakat aralıksız olarak her gece gördüğü düşlerinde hiç de öyle basit bir hayat sürmemektedir. Bu rüyalarda, Baskabas adındaki gizli ve mistik bir teşkilat adına ülkeden ülkeye dolaşan, kâh Londra’da Piccadilly Meydanı’nda, kâh İstanbul’da bir Nişantaşı kafesinde casuslarla bilgi değiştok [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *